Fin pås­kom­gång på Rom­me

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

JENNIFER TILLMAN TRAVKUSK

(V754) har en lämp­lig upp­gift. Visst är det dubb­la tillägg men få hästar är ett plus, han bör run­da allt. Test Dri­ve (V75-6) var fin se­nast och är sä­kert för­bätt­rad med lop­pet i krop­pen. Ör­jan har ock­så valt ho­nom och jag spi­kar.

Na­dal Bro­li­ne (V753) har bak­spår i års­de­bu­ten men jag gil­lar häs­ten skarpt. Han gör sä­kert ett ka­non­lopp di­rekt och ska pas­sas. Vi­di­vici CC (V75-5) är vass på speed. Det är tufft emot men med rätt re­sa på rul­le är han ett in­tres­sant bud.

Gaia Sund (V75-2) är min en­da upp­sitt­ning på V75-lap­pen. Hon vi­sa­de fin in­ställ­ning och bra form vid se­gern se­nast. Nu är lä­get chansar­tat och det är många att run­da. Det blir nog att kö­ra li­te på chans. Blir det tuff kör­ning i tä­ten är vi in­te chans­lö­sa. Påsk­vec­kan är all­tid en hög­tids­stund för tra­väls­ka­re. Många fi­na hästar avi­se­rar års­de­but just den­na vec­ka och årets påsk­vec­ka är ingen un­dan­tag. Topp­lopp körs på Öre­bro tors­dag, Fär­je­stad fre­dag, Gäv­le lördag och Halm­stad mån­dag men spel­mäs­sigt till­drar sig V75 på Rom­me påskdagen störst in­tres­se. Det är rik­tigt bra klass på lop­pen och spelms­sigt ser det ock­så in­tres­sant ut. Mån­prin­sen AM (V75-4) blir om­gång­ens sto­ra fa­vo­rit, han spi­kas lik­som Volste­ad i V75-3. Per-an­ders Johansson per-an­ders.johansson@tt.se V75-1: V75-2: V75-3: V75-4: V75-5: V75-6: 1, 2, 4, 6, 9. 1, 5, 10, 12, 15. 4, 5, 10. 9 Mån­prin­sen AM 1, 2, 3, 11, 12. 4 Test Dri­ve V75-7: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11. 3000 ra­der/1500 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.