LIL­LA SPELSKOLAN

Tuf­fast att lig­ga i dö­dens

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

LÄNGST FRAM ÄR SPETS Den häst som tar led­ning­en ef­ter start spring­er i in­ner­spår. Det kal­las att lig­ga i spets. Häs­ten som ham­nar i rygg på le­da­ren lig­ger i det så kal­la­de vin­nar­hå­let. Oli­ka hästar trivs bäst i oli­ka po­si­tio­ner. SVÅRT LÄ­GE Att tra­va i ytt­re spår, and­ra­spår, ett helt lopp är job­bigt, ef­tersom sträc­kan häs­ten spring­er blir läng­re. All­ra tuf­fast an­ses det va­ra för en häst att lig­ga främst i and­ra­spår. Den po­si­tio­nen kal­las ”lig­ga i dö­dens”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.