VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

V75-1. 1 Ajlex­es Cu­ba­no är snabb, för­sö­ker ta emot 2 Victor AU, 4 Next to No­ne Sib och 5 Em­mett Brown. I kraft av spå­ren bor­de han fixa det, Victor är tro­li­gen värst emot.

V75-2. 1 Mi­ti­ca är vass ut och gör nog ett för­sök att ta emot 3 Ah­so­ka. 5 Dar­ling Horn­li­ne körs sä­kert of­fen­sivt och för­sö­ker få ta över men ris­ke­rar svar.

V75-3. 2 Rocky Win­ner öpp­nar vasst och kör­des of­fen­sivt i lör­dags. Nu kanske man släp­per? 4 Volste­ad bör blå­sa för­bi 3 Win­dy Ways och han släp­per tro­li­gen in­te för­bi sig 6 Dan­te Bo­ko även om denne lad­das.

V75-4. 1 Al­got Ålj är bra ut men

släp­per tro­li­gen. 2 Py­din har spet­sat tre av tre men det har va­rit i läg­re klas­sen. Bör än­då kun­na sva­ra ut 3 Sol­berg Jerk­eld och ta hand om led­ning­en.

V75-5. 1 Hig­h­speed Dy­na­mite öpp­na­de bra och spet­sa­de i en­da så här långt med fram­spår. 2 Disco Vo­lan­te har spet­sat i fem av sex och är snabb då han skö­ter sig. Övri­ga har in­te vi­sat nå­gon över­dri­ven start­snabb­het.

V75-6. 2 Cat’s Klon­di­ke är snabb, frå­gan är om han körs i spets? 4 Test Dri­ve öpp­na­de bra se­nast, 5 Sacra­men­to är snabb lik­soom 8 Mar­ci­a­no men känslan är att Test Dri­ve spet­sar.

V75-7. 4 Väs­ter­bo Ex­act bör ta sig för­bi 3 Bacan De­ga­to. Ut­i­från är 7 Bar­ke­vious Min­go snab­ba­re än 6 Ca­sa­no­va Si­su och bör hål­la ut 8 Do­na­to E si­da vid si­da. Har se­dan bra chans att ta över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.