”Tror in­te att det är tapp­form”

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

SPETSLÄGE. Bar­ke­vious Min­go (bil­den, V75-7) får tip­set i av­slut­ning­en då det är spetsläge trots spår långt ut på ving­en. Han är rik­tigt snabb ut me­dan någ­ra av kon­kur­ren­ter­na är trö­ga­re. - Han gick bra se­nast, det går ba­ra in­te att ta nå­got i spå­ren. Jag tror in­te det är tapp­form i al­la fall. Han har bätt­re lä­ge nu och han är bäst om han får springa i spets och man kan hål­la li­te i ho­nom i högt tem­po. Jag tyc­ker att han ska räk­nas, sä­ger lå­ne­kus­ken Carl Jo­han Jep­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.