VECKANS NYCKLAR

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

Mån­prin­sen AM (V75-6) sva­ra­de för en här­lig av­slut­ning se­nast. Det är kor­ta­re di­stans nu men i gen­gäld har han lopp i krop­pen och bör bli snab­ba­re så det är bra chans att han åter hin­ner ifatt mot­stån­det.

Test Dri­ve (V75-6) vann års­de­bu­ten be­kvämt. Nu har han lopp i krop­pen, tro­li­ge ryc­ker man skor­na och sät­ter på ett stängt hu­vud­lag. Dess­utom är det spetschans. Ett bra drag i ett an­nars öp­pet lopp.

An­to­nio Ta­bac (V75-7) vi­sar form och var duk­tig se­nast. Nu har han en tuff upp­gift men det säms­ta lä­get och dess­utom lång di­stans. SPIK DRAG AV­SLAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.