Le Mat-po­ka­len in­om räck­håll

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen -

HV71 slog ut Mal­mö i se­mi­fi­na­len och blev förs­ta lag klart för Sm­fi­na­len. Jön­kö­pings­klub­ben har in­te fått kys­sa Sm­po­ka­len se­dan 2010 då det se­nast blev guld. Då med spe­la­re som Ste­fan Liv och Jo­han Da­vids­son. Po­ka­len har fått namn ef­ter ame­ri­ka­nen Ra­oul Le Mat som in­tro­du­ce­ra­de ishoc­keyn till Sverige. Ra­oul Le Mat var dess­utom do­ma­re i den förs­ta Sm­fi­na­len nå­gon­sin, 1922. TV4 15.10 SÖN­DAG

Frölun­das trä­na­re Ro­ger Rönn­berg och lag­kap­ten Jo­el Lun­dqvist med Sm-buck­lan, Le Mat-po­ka­len, 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.