La­gin­sat­sen för­de Skrea till se­ger

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HALLAND: Det var Skre­as käm­parglöd som gav dem tre po­äng när mat­chen slu­ta­de 2-1 (1-0) mot Hyl­te­bruk.

I bör­jan av mat­chen var spe­let tre­van­de och ing­et av la­gen tog kom­man­dot.

– När det gått un­ge­fär tio mi­nu­ter ha­de vi myc­ket mer bol­l­in­ne­hav och kla­ra­de av att föl­ja vår spe­lidé, sa Björn Samu­els­son, trä­na­re i Skrea.

Det var dock Hyl­te­bruk som spar­ka­de in det förs­ta må­let, men Skrea kri­ga­de på.

– Ef­ter Hyl­te­bruks mål sjönk de till­ba­ka men vi stång­a­de oss blo­di­ga och över­lag var vi bätt­re i 90 mi­nu­ter, sa Björn.

Skre­as två mål kom un­der de tio sista mi­nu­ter­na ge­nom Ken­ny Hag­berg och Nicke Wal­lin..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.