Re­ser­ven räd­da­de Håff på över­tid

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HALLAND: Mat­chen slu­ta­de 0-0 när Kvi­bil­le och Håff möt­tes i se­rie­pre­miä­ren men det var dra­ma­tiskt än­da in i slu­tet.

– Det blev en av­slut­ning värd att kom­ma ihåg. Den and­ra halv­le­ken spe­la­des som en ty­pisk pre­miär­match, sa Stig Kris­tens­son, trä­na­re i Håff.

När det stod 93 mi­nu­ter på kloc­kan fick Kvi­bil­le en straff. Håffs mål­vakt Mar­tin Nils­son räd­da­de skot­tet men blev ut­vi­sad ef­tersom do­ma­ren an­såg att han rört sig för ti­digt. Kvi­bil­le fick en ny straffspark. – Vi fick by­ta in vår re­serv­mål­vakt som räd­da­de skot­tet. Mat­chen var över lag tajt, tuff och jämn, som för­ra sä­song­en mot Kvi­bil­le, sa Stig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.