Bri­an May: Qu­een-film un­der 2018

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Spel­fil­men om rock­ban­det Qu­een kom­mer att släp­pas näs­ta år en­ligt gi­tar­ris­ten Bri­an May, skri­ver Con­tact mu­sic.

Fil­men har va­rit un­der pro­duk­tion i åt­ta år, men nu ska fil­men en­ligt May va­ra klar att ses av publi­ken 2018. Fil­men kret­sar kring den le­gen­da­ris­ka front­man­nen Fred­die Mer­cu­ry, som i ett ti­di­ga­re ske­de skul­le ha spe­lats av Sacha Ba­ron Cohen.

”Det blir i stäl­let Ra­mi Ma­lek från Mr Ro­bot som ge­stal­tar Fred­die Mer­cu­ry.”

Bo­rat-skå­de­spe­la­ren hop­pa­de dock av pro­jek­tet ef­ter ett möte med ban­det där han upp­gett att en av med­lem­mar­na sagt att Fred­die Mer­cu­ry dör ef­ter hal­va fil­men och den and­ra hal­van hand­lar om hur res­ten av ban­det går från klar­het till klar­het ef­ter stjär­nans död.

Det blir i stäl­let Ra­mi Ma­lek från Mr Ro­bot som ge­stal­tar Fred­die Mer­cu­ry. Bry­an Sing­er, som re­gis­se­rat X-men-fil­mer­na och De miss­tänk­ta, står för re­gin.

Bild: TT

PÅ GÅNG. Fil­men om Qu­een och Fred­die Mer­cu­ry kan snart nå vi­ta du­ken ef­ter många om och men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.