Ju­de Law spe­lar den unge Dum­ble­do­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Den brit­tis­ka skå­de­spe­la­ren

Ju­de Law kom­mer att por­trät­te­ra troll­karls­rek­torn Al­bus Dum­ble­do­re i upp­föl­ja­ren till Fan­tas­tis­ka vidun­der och var man hit­tar dem, skri­ver Va­ri­e­ty.

Upp­föl­ja­ren ut­spe­lar sig långt in­nan Dum­ble­do­re blev rek­tor på Hog­warts, där Har­ry Pot­ter får sin ma­gis­ka ut­bild­ning. När fil­men ut­spe­lar sig job­bar Dum­ble­do­re som lä­ra­re i för­vand­lings­konst.

Har­ry Pot­ter-för­fat­ta­ren J K Row­ling har skri­vit ma­nus och David Ya­tes, som även re­gis­se­rat den förs­ta Fan­tas­tis­ka vidun­der och var man hit­tar dem står för re­gin. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.