1,3 MIL­JAR­DER

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

kro­nor får Skans­ka för att till­sam­mans med and­ra bo­lag byg­ga snabb­fi­ler på en mo­tor­väg i Ka­li­for­ni­en, USA. Ar­be­tet in­leds 2018 och ska va­ra klart 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.