Täv­lings­kryss Täv­la om lot­ter med mil­jon­chans

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Ru­tor­na med de rö­da siff­ror­na bil­dar en lös­nings­kod som kan ut­lä­sas som ett fyr­siff­rigt tal – t ex NIO ETT TJU­GO (9120) el­ler ARTON TOLV (1812). Ring el­ler SMS:A in ko­den se­nast nu på tis­dag kloc­kan 18. Svar via SMS, skriv: kryss (mel­lanslag) Slm­lör­dag (mel­lanslag) lös­nings­kod samt ditt namn och ort. Skic­ka SMS:ET till 72672. Svar via te­le­fon, ring: 0944–670 90 09. Följ de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, täv­lings­num­mer (ne­dan) och kod är allt du be­hö­ver upp­ge. Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer, dvs att ditt num­mer mås­te sy­nas när vi söker det på hit­ta.se el­ler eni­ro.se.

(Sms/sam­tal kos­tar 10 kr + ev tra­fi­kav­gift) 1:a pris: Fem Triss. 2:a pris: Tre Triss. 3:e–7:e pris: En Triss. Vin­na­re som sva­rat via SMS el­ler ringt från mo­bil får vinst­lott som kod till sin mo­bil. Lot­ter­na häm­tas hos val­fritt Svens­ka Spel-ombud. Vin­nar­na pre­sen­te­ras fre­dag om två vec­kor.

Om du ring­er in svar: täv­lings­num­ret är 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.