De som blev kvar på jor­den

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

En ok­to­ber­dag 2011 för­svin­ner 140 mil­jo­ner män­ni­skor spår­löst från jor­dens yta. De som fort­fa­ran­de är kvar och tving­as le­va i oviss­het hand­lar ”The lef­to­vers” om. Den ame­ri­kans­ka dra­ma­se­ri­en finns i två sä­song­er och är ba­se­rad på en ro­man av Tom Pe­rot­ta. Se­ri­en skild­rar hur kris­si­tu­a­tio­ner kan på­ver­ka män­ni­skor och de­ras re­la­tio­ner. I någ­ra av rol­ler­na syns Liv Ty­ler (”Ar­ma­ged­don”) och Justin The­roux (”Mul­hol­land dri­ve”). HBO NOR­DIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.