Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Tred­je sä­song­en av ”Li­ne of du­ty” slu­ta­de dra­ma­tiskt när Steve ar­re­ste­ra­des. När se­ri­en nu är till­ba­ka med en fjär­de sä­song, miss­tänks Roz Hunt­ley för att ha fällt en oskyl­dig man för mord. SVT1 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.