Öpp­nar ett rik­tigt lit­te­rärt påskägg

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Lit­te­ra­tur­ma­ga­si­net ”Ba­bel” bju­der på ett påskägg fyllt med värl­dens bästa böc­ker. Pro­gram­met gäs­tas bland an­nat av en av Ar­gen­ti­nas mest in­tres­san­ta unga för­fat­ta­re, Ma­ri­a­na En­ri­quez. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.