Nors­ka suc­cé­se­ri­en fort­sät­ter

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den nors­ka ung­doms­se­ri­en ”Skam” har ska­pat re­na fe­bern i så­väl Nor­ge som Sverige. Den skild­rar en grupp ele­ver på en gym­na­sie­sko­la i Oslo och har hyl­lats för sin rätt­fram­ma skild­ring av kär­lek, sex och al­ko­hol. I dag har den fjär­de och sista sä­song­en pre­miär på SVT Play. Var­je sä­song kret­sar kring en ny karaktär och nu är det Sa­nas Sa­na Bakk­ous­hs (Iman Me­ski­ni) tur att stå i cent­rum. Sä­song­en in­leds till to­ner­na av svens­ka popstjär­nan Robyn. SVT PLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.