The Bour­ne iden­ti­ty

THRIL­LER

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Matt Da­mon (ut­märkt) är agent ut­an min­ne som fis­kas upp ur ha­vet. Me­dan han ja­gar sig själv ja­gas han av fi­ent­li­ga agen­ter. Gast­kra­man­de på klas­siskt vis, spe­ci­a­lef­fek­ter­na är un­der­ord­na­de. (USA, 2002) SVT1 23.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.