Tys­kar för­följ­des ef­ter kri­get

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Hur var det att le­va som tysk i Eu­ro­pa ef­ter and­ra världs­kri­get? Bbc-do­ku­men­tä­ren ”Den blo­di­ga fre­den 1945” be­rät­tar hur ci­vi­la tys­kar blev ut­sat­ta för hot och för­föl­jel­se ef­ter kri­get. Kun­skaps­ka­na­len 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.