Träd har röt­ter!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. De fles­ta vet att ett träd be­står av 3 un­ge­fär li­ka sto­ra de­lar: kro­na, stam och röt­ter. Ett träds röt­ter finns fram­för allt i den övers­ta halv­me­tern. För att in­te ska­da ett träds röt­ter är det all­mänt ve­der­ta­get att man in­te ska grä­va på ett av­stånd från stam­men på 15 gång­er stam­mens di­a­me­ter. Grä­ver man un­der kro­nan kan man va­ra sä­ker på att man har ska­dat trä­det kraf­tigt. Vid den nya Trön­ninge sko­lan grä­ver man på al­la si­dor om trä­den i al­lén och kan man va­ra sä­ker på att trä­den är re­jält ska­da­de och knap­past kom­mer att över­le­va på sikt. Det skul­le va­ra in­tres­sant att hö­ra kom­mu­nens och bygg­her­rens för­kla­ring till det­ta.

An­na Sten­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.