Hjär­nan mås­te sty­ra sku­tan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

POLITIK. Mo­de­ra­ter­na har tap­pat många sym­pa­ti­sö­rer, fram­förallt bland kvin­nor. In­te att und­ra på.

Öpp­na grän­ser är god hu­ma­nism, men hjär­nan mås­te sty­ra sku­tan an­nars går vi på grund.

Dess­utom lu­rar Tro­jans­ka häs­ten i ho­ri­son­ten.

Hans Hil­ding

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.