Fak­ta:

An­del för­s­kol­lä­ra­re

Hallands Nyheter - - Varberg -

An­del för­s­kol­lä­ra­re i pro­cent i för­hål­lan­de till to­tal be­man­ning i barn­grupp: Solkulla för­sko­la 25,0 Havs­bris AB Fy­rens för­sko­la 36,7 Pil­glän­tans för­sko­la 52,1 Kom­pas­sen 87,1 Biku­pans för­sko­la 42,9 Fas­tarps för­sko­la 20,0 Ler­jans för­sko­la 11,8 Frö­ets för­sko­la 25,7 Kullerbyttans för­sko­la 35,6 Var­bergs Mon­tes­so­ri­för­sko­la 49,0 Ny­hems­sko­lan För­sko­lan Äpplet 39,6 Påsk­ber­gets för­sko­la AB 37,6 Bre­a­reds för­sko­la 62,3 Mon­tes­so­ri­för­sko­lan Lä­ra för li­vet 33,3 Väs­tan­vin­dens för­sko­la 50,7 Sam­man­ställ­ning­en är gjord av Var­bergs kom­mun ef­ter till­sy­nen hos de pri­va­ta för­sko­lor­na i hös­tas. Rekry­te­ring­ar har gjorts på vis­sa håll. Ler­jans för­sko­la är ett exempel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.