Man miss­hand­la­des med knog­järn

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Det var i slu­tet av mars som en man i 40-års­ål­dern blev miss­hand­lad i cen­tra­la Var­berg av en be­kant och den­nes vän. Man­nen stod och pra­ta­de sin be­kan­te vid kyrk­mu­ren när den­nes vän plöts­ligt slog till ho­nom hårt i an­sik­tet med knog­järn. Han ram­la­de till mar­ken av sla­get och då sat­te sig man­nen gräns­le över hans bröst och fort­sat­te att ma­ta slag ef­ter slag. Hans be­kan­te tog upp en kniv men stop­pas då av vitt­nen.

Nu åta­las de två miss­tänk­ta gär­nings­män­nen för miss­han­del re­spek­ti­ve för­sök till grov miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.