Mo­ped i lå­gor vid Ma­ri­e­dals­sko­lan

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En an­mä­lan om miss­tänkt mord­brand har skri­vits av po­li­sen ef­ter en hän­del­se på påsk­da­gen. Runt kloc­kan halv fem på ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des om en brand vid Ma­ri­e­dals­sko­lan i Var­berg. Rädd­nings­tjäns­ten åk­te dit och släck­te en brin­nan­de mo­ped som stod pre­cis bred­vid sko­lan.

– Nå­gon ha­de tänt eld på mo­pe­den. Rädd­nings­tjäns­ten rap­por­te­rar att det råd­de stor sprid­nings­risk till skol­bygg­na­den, sä­ger Tom­my Ny­man, po­li­sens pressta­les­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.