Be­ru­sad man kroc­ka­de med väg­skylt

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Den 74-åri­ge man­nen kör­de upp på en re­fug och kroc­ka­de med en väg­skylt. Al­ko­hol­kon­cent­ra­tio­nen i hans blod upp­gick till 1,68 pro­mil­le. Nu åta­las han.

Det var den 19 ja­nu­a­ri i år som man­nen kör­de längs riks­väg 41 i höjd med Ved­di­ge. 74-åring­en, som är hem­ma­hö­ran­de i Kungs­bac­ka kom­mun, åta­las nu för grovt ratt­fyl­le­ri.

Man­nen har i för­hör er­känt brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.