Det­ta gäl­ler i Var­bergs kom­mun

Hallands Nyheter - - Nyheter -

En­ligt 3§ lo­ka­la fö­re­skrif­ter till skydd för män­ni­skors häl­sa och mil­jön i Var­bergs kom­mun gäl­ler föl­jan­de:

Det krävs till­stånd av mil­jöoch häl­so­skydds­nämn­den för att ha nöt­kre­a­tur, häst, get, får el­ler svin, päls­djur el­ler fjä­der­fä som in­te är sällskapsdjur samt giftorm in­om om­rå­de med de­talj­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.