Så­här sä­ger Fa­bo om hus­djur

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Du som djurä­ga­re skall vi­sa hän­syn och ta an­svar för att dju­ren in­te för­o­re­nar och stör om­giv­ning­en.

Katter och hundar får in­te springa lö­sa i bo­stads­om­rå­de­na.

Hundar mås­te all­tid hål­las kopp­lad in­om bo­stads­om­rå­det.

Se till att hål­la rent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.