Vit­va­ror till nya bo­stä­der stul­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

SKREA: Vit­va­ror som var av­sed­da för ny­byg­ga bo­stads­rät­ter i det nya om­rå­det Krä­mers väg, Skrea, har stu­lits. En­ligt po­li­sens upp­gif­ter är det oli­ka vit­va­ror till fy­ra bo­stä­der som har för­svun­nit, men oklart hur det mer ex­akt har gått till. Stöl­der­na rap­por­te­ra­des på lör­dags­för­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.