Ung­do­mar sprang på skol­tak på påsk­da­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Runt kloc­kan 18.30 lar­ma­des po­li­sen till Hjort­bergs­sko­lan i Fal­ken­berg. Det rör­de sig om tre ung­do­mar som var up­pe på sko­lans tak. De fick en till­sä­gel­se av po­li­sen som därefter läm­na­de plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.