Guds­tjänst för ter­ro­roff­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STOCKHOLMSDÅDET. Fy­ra dö­da­des och 15 ska­da­des när last­bi­len plöj­de fram längs Drott­ning­ga­tan för el­va da­gar se­dan. Många män­ni­skor kö­a­de ut­an­för Stor­kyr­kan i Stock­holm för att va­ra med på den na­tio­nel­la guds­tjäns­ten som hölls till min­ne av off­ren.

All­män­he­ten sam­la­des till­sam­mans med kung­a­pa­ret, är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP) in­ne i kyr­kan. Da­gens te­ma var ”stå upp för det go­da och sam­las för fram­tids­tro och hopp”. (TT)

FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén vid går­da­gens ljus­guds­tjänst i Stor­kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.