Fem dö­da i flyg­krasch

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PORTUGAL. Fem per­so­ner om­kom i en flyg­krasch i Portugal i går, upp­ger rädd­nings­ar­be­ta­re.

En­ligt vitt­nesupp­gif­ter ska ett mind­re plan ha ex­plo­de­rat i luf­ten kort ef­ter star­ten, för att se­dan stör­ta in en last­bil på en par­ke­rings­plats ut­an­för ett köp­cent­rum. Kra­schen in­träf­fa­de i när­he­ten av kust­sta­den Ca­scais, väs­ter om hu­vud­sta­den Lis­sa­bon. Samt­li­ga om­bord på pla­net, pi­lo­ten och de tre pas­sa­ge­rar­na om­kom. Den fem­te per­so­nen som dö­da­des i sam­band med flyg­kra­schen be­fann sig i last­bi­len. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.