Våld­sam­ma pro­tes­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Stu­den­ter i Sri­na­gar i Kash­mir kas­tar sten mot in­disk po­lis som sva­rar med tår­gas. Hund­ra­tals stu­den­ter gav sig i går ut på ga­tor­na i sta­den för att pro­te­ste­ra mot po­li­sens till­slag mot stu­den­ter i sta­den Pul­wa­ma un­der den gång­na hel­gen, då över 50 stu­den­ter ska­da­des. (TT-AP)

FOTO: MUKHTAR KHAN/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.