Det är helt sjukt att led­ning­en in­te lät oss bä­ra va­pen i en så­dan si­tu­a­tion.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EN TULLTJÄNSTEMAN till Svens­ka Dag­bla­det, om att Tull­ver­kets per­so­nal in­te fick be­väp­na sig ef­ter terror­då­det i Stock­holm. Nu för­be­re­der skydds­om­bud en an­mä­lan till Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen, rap­por­te­rar tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.