I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JAPAN. Kron­prin­ses­san Victo­ria re­ser till To­kyo.

■■USA. Fa­ce­books år­li­ga ut­veck­lar­kon­fe­rens i San Fran­ci­sco.

■■VÅR­BUD­GET. Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) över­läm­nar re­ge­ring­ens eko­no­mis­ka vår­pro­po­si­tion till riks­da­gen. Ef­ter det hålls en riks­dags­de­batt.

■■VÅRFEST. Ul­riks­dals slottspark press­vi­sar Oran­ge­ri­ets vårfest med pensé­er och hi­sto­ris­ka tul­pa­ner. Drott­ning Sil­via när­va­rar vid in­vig­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.