Li­te om: Eva Karls­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 60 år 18 april Född och upp­växt: Tjörn Bor: Ves­sige­bro Fa­milj: Ma­ken Dan-olof, dot­tern Ma­ri­na och barn­bar­net Val­ter som fyl­ler ett år 21 april Gör: Ska bör­ja som bu­tiks­bi­trä­de på Ku­pan i Fal­ken­berg In­tres­sen: Hand­ar­be­te, bak­ning, kyr­kan, och ide­ellt ar­be­te, bland an­nat är hon le­da­mot i sty­rel­sen för Ves­si­ge Ljung­by Rö­da Korskrets, samt in­går i Fri­vil­liggrup­pen på Älv­går­den, som fix­ar fi­ka och un­der­håll­ning för de äld­re. Fi­rar fö­del­se­da­gen: Görs läng­re fram i som­mar då det blir var­ma­re ute

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.