18 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Val­de­mar och Vol­mar namns­dag. Val­de­mar är dans­kans form av sla­vis­kans Vla­di­mir, som be­står av två ord som tro­li­gen be­ty­der ”sty­ra” och ”fred”. Nam­net kom hit på 1200-ta­let. Cir­ka 16 300 män he­ter Val­de­mar, om­kring 1 800 har det som till­tals­namn. Vol­mar är tyskt och kom­mer av Val­de­mar. Nam­net kom hit i bör­jan av 1500-ta­let. Det är ovan­ligt och med al­la oli­ka stav­ning­ar sam­man­lagt (Vol­mar, Voll­mar, Wol­mar, Woll­mar) är det ba­ra 332 män som he­ter så. 45 har det som till­tals­namn och tre per­so­ner bär ef­ter­nam­net Vol­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.