Grat­tis Chris­ter

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Chris­ter Ek­dahl i Var­berg fyl­ler 70 år den 19 april. Chris­ter som är född i Gö­te­borg har un­der sitt yr­kes­verk­sam­ma liv ar­be­tat som sjö­man, för­säl­ja­re, sjuk­skö­ta­re och bygg­nads­ar­be­ta­re.

Han äg­nar gär­na sin tid på sin hund och sitt id­rotts- och fot­bolls­in­tres­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.