Tro­ja/ljung­by till hoc­key­all­svens­kan

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Tro­ja/ljung­by och Sö­der­täl­je spe­lar i hoc­key­all­svens­kan näs­ta sä­song.

Det står klart ef­ter en dra­ma­tisk sista­om­gång i kva­let till den näs­ta högs­ta di­vi­sio­nen i svensk ishockey.

KRISTIANSTAD, DET EN­DA la­get som kun­de ut­ma­na om en av de två topp­pla­ce­ring­ar­na, led­de länge bor­ta mot Väs­terås, men släpp­te in 1–1 i mat­chens slut­se­kun­der, och föll se­dan i för­läng­ning.

In­te ens en tre­po­äng­a­re ha­de dock räckt i slutän­dan, då Tro­ja/ Ljung­by och Sö­der­täl­je gjor­de vad som kräv­des.

TRO­JA/LJUNG­BY LEVDE DOCK far­ligt, och vann hem­ma mot Hud­dinge först ef­ter att Niclas Leh­mann skju­tit in 5–4 med 32 se­kun­der kvar.

Sö­der­täl­je vann mer kom­for­ta­belt, med 3–1 hem­ma mot kvaljum­bon Vis­by/ro­ma, och häng­er där­med kvar i hoc­key­all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.