Skan­dalsce­ner när svenskla­get vann

Hallands Nyheter - - Sporten -

HANDBOLL: In­kas­tat kiss, ra­sis­tis­ka svor­do­mar, in­kas­ta­de mynt och tän­da­re. Det var li­te av det som CSM Bu­ka­rest, med Isa­bel­le Gulldén och Lin­nea Torsten­son samt trä­na­ren Per Jo­hans­son i la­get, fick ut­stå när de tog sig vi­da­re till fi­nal­hel­gen i hand­bol­lens Cham­pi­ons Le­a­gue.

Oro­lig­he­ter­na på­gick un­der he­la mat­chen mot un­gers­ka Fe­ren­cváros från Bud­a­pest, men till­tog un­der den and­ra halv­le­ken. Bu­ka­rests mål­vakt Pau­la Un­gu­re­a­nu var spe­ci­ellt ut­satt.

– Det bör­ja­de med att det kom in en mugg med öl och urin i, det är obe­hag­ligt att få urin i hå­ret. De var ute ef­ter Pau­la, sä­ger Per Jo­hans­son till SVT Sport.

– Det ro­pas det grövs­ta som kan ro­pas, de ro­par ho­runge, zi­ge­na­re och allt möj­ligt och många av spe­lar­na kan un­gers­ka. Det är trå­kigt att det skall va­ra så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.