SÅ VAR MAT­CHEN

Hallands Nyheter - - Sporten -

Bo­is gjor­de en bril­jant förs­ta halv­lek, Dal­kurd tilläts in­te alls få igång sitt till­tänk­ta pass­nings­spel. Gäs­ter­na var ett stolp­skott och en mis­sad straff från att ha led­ning­en i pa­us. Det blev tuf­fa­re ef­ter pa­us .Bo­i­sar­na sjönk för lågt och Dal­kurd pres­sa­de på. Men Var­berg var fort­fa­ran­de vasst i kont­ring­ar­na. Till slut får nog de­lad pott ses som rätt­vist. Dal­kurd ha­de ett par he­ta kvit­te­rings­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.