Se­basti­an Vet­tel tog and­ra se­gern i Ba­h­rain

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Se­basti­an Vet­tel tog sä­song­ens and­ra Gp-se­ger när han tog hem for­mel 1-täv­ling­en i Ba­h­rain. Tys­ken var 6,6 se­kun­der fö­re två­an Lewis Ha­mil­ton.

Fer­ra­ris Se­basti­an Vet­tel ha­de en strå­lan­de helg när sä­song­ens tred­je täv­ling av­gjor­des i Vm-se­ri­en. Tys­ken fick till en bra start, gjor­de inga miss­tag un­der lop­pets gång och var till slut 6,6 se­kun­der fö­re Mer­ce­des-fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton.

– En fan­tas­tisk dag verk­li­gen, jag hit­tar in­te or­den rik­tigt. Det var ock­så en bra lagin­sats – di­rekt ef­ter star­ten kän­de jag att, ja vi är snab­ba i dag, sä­ger Se­basti­an Vet­tel i Via­sat.

VET­TEL, SOM ÄVEN vann pre­miä­ren i Austra­li­en, drar där­med ifrån i to­tal­ställ­ning­en i mäs­ter­ska­pet – nu sju po­äng fö­re Ha­mil­ton.

Fin­län­da­ren Valt­te­ri Bot­tas, som star­ta­de i po­le po­si­tion för förs­ta gång­en i kar­riä­ren, blev trea.

FÖR SVENSKE MARCUS Erics­son fort­sat­te det att gå tungt på öken­ba­nan. Sau­ber-fö­ra­ren, som in­te fick till det un­der trä­ning­en, bröt lop­pet se­dan väx­ellå­dan gått sön­der ef­ter 51 varv, och svens­ken väntar fort­fa­ran­de på sä­song­ens förs­ta po­äng.

Bild: JOAN VALLS/BILDBYRÅN

AND­RA SE­GERN. Se­basti­an Vet­tel vann for­mel 1-täv­ling­en i Ba­h­rain.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.