Bua skräll­de mot fa­vo­ri­ten

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HALLAND: Må­len, Bua: Victor Svahn, Philip Jo­hans­son Su­bi­ab­re, Patrik Ax­els­son.

Cen­tern har ut­pe­kats som het kan­di­dat till se­rie­se­gern, men ny­kom­ling­en Bua sat­te stopp di­rekt.

– Jag är fan­tas­tiskt nöjd över grab­bar­na. Det gjor­de ett strongt ar­be­te, sa Bua-trä­na­ren Ger­ry Gun­nars­son ef­ter 3–1 (0–1).

I förs­ta halv­lek ha­de Cen­tern ett stort spelö­ver­tag och Bua-gäng­et fick ja­ga hårt.

– Cen­tern är rik­tigt bra och vi ha­de väl li­te tur med mar­gi­na­ler­na. Men i and­ra halv­lek fick vi tag på dem bätt­re och vi­sa­de mer tå­la­mod.

Cen­tern skapade ock­så si­na chan­ser, men Bua vän­de med tre ra­ka mål.

Ex­tra plus i Bua till Te­o­dor Graudums och Philip Jo­hans­son Su­bi­ab­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.