Li­te om: Yl­va Okne­lid

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ål­der: 24 Upp­vux­en: Fal­ken­berg Bor: Mal­mö Gör: Se­ri­e­teck­na­re och se­rie­pe­da­gog Ut­bild­ning: Se­ri­e­sko­lan i Mal­mö, He­li­dens folk­hög­sko­la och Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la Ak­tu­ell med: Pro­jek­tet Se­ri­estorm som är en konst­när­lig mö­tes­plats för barn Yl­vas tre se­ri­e­tips: ”Vä­gar­na är som tvätt­brä­dor här” av Hil­ding Sand­gren, ”The es­sen­ti­al dy­kes to watch out for” av Ali­son Be­ch­del och ”An­koms­ten” av Shaun Tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.