Gra­ce and Fran­kie får en fjär­de sä­song

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Net­flix­se­ri­en Gra­ce and Fran­kie får än­nu en sä­song. Dra­ma­ko­me­din med Ja­ne Fon­da och Lily Tom­lin i hu­vud­rol­ler­na ad­de­rar dess­utom Vän­ner-stjär­nan Li­sa Kud­row till rollis­tan, skri­ver Va­ri­e­ty. Där­med åter­före­nas Kud­row med pro­du­cen­ten Mart­ha Kauf­mann, som ska­pat bå­de Vän­ner och Gra­ce and Fran­kie.

Em­my- och Gol­den Glo­be-no­mi­ne­ra­de Gra­ce and Fran­kie ha­de pre­miär 2015. Sä­song tre har pre­cis bör­jat sän­das och sä­song fy­ra har be­räk­nad pre­miär 2018. (TT)

Bild: POWERS IMAGERY

STICKER UT. So­fia Cop­po­la är en av en­dast tre no­mi­ne­ra­de kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.