John Clee­se är med i en ny Bbc-ko­me­di

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den brit­tis­ke ko­mi­kern ko­me­di­se­rie Edith.

Ti­di­ga­re har Clee­se sagt att han ald­rig mer vill job­ba med tv­bo­la­get igen, men han sä­ger att han loc­ka­des av pro­jek­tets kva­li­tet och av chan­sen att få job­ba med skå­de­spe­la­ren Ali­son Ste­ad­man igen ef­ter att ha gjort fil­men Ur­säk­ta, vad är kloc­kan till­sam­mans 1986.

Det här är de trev­li­gas­te ma­nu­sen jag läst de se­nas­te 100 åren. Det kom­mer ock­så att bli sär­skilt fint att job­ba med Ali­son igen, sä­ger John Clee­se i ett press­med­de­lan­de.

För två år se­dan ut­ta­la­de Clee­se sin miss­tro mot BBC i en in­ter­vju.

– Det finns ing­en chans att jag gör tv igen, sär­skilt in­te för BBC. Jag har en gna­gan­de käns­la av att en stor del av de­ras be­stäl­la­re in­te har nå­gon aning om vad de pyss­lar med, sa­de han då.

Se­nast Clee­se spe­la­de i en Bbc-ko­me­di var Pang i byg­get 1979. (TT) ska med­ver­ka i BBC:S nya

Bild: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.