Shia La­be­ouf iso­le­rar sig i stu­ga i Fin­land

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

KONST: Den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren och konst­nä­ren har in­lett sitt se­nas­te konst­pro­jekt, #Alo­ne­to­get­her. La­be­ouf och konst­nä­rer­na Nastja Sä­de Rönk­kö och Lu­ke Tur­ner har stängt in sig i var sin öds­ligt be­lä­gen stu­ga i Lapp­land i Fin­land, rap­por­te­rar Yle.

De kom­mer att be­fin­na sig i stu­gor­na i en må­nad och den en­da kon­tak­ten de kom­mer att ha med and­ra män­ni­skor är ge­nom vi­de­o­för­bin­del­se med be­sö­ka­re vid mu­se­et för nu­tids­konst Ki­as­ma i Helsing­fors. Konst­nä­rer­na sva­rar ge­nom att skri­va och kan in­te se vad de and­ra två skri­ver.

På mu­se­ets hem­si­da li­ve­sänds de di­gi­ta­la mö­te­na mel­lan konst­nä­rer­na och be­sö­kar­na. En­ligt mu­se­ets in­ten­dent Ar­ja Mil­ler ut­fors­kar konst­nä­rer­na i per­for­man­ce-verket sitt be­ro­en­de av and­ra. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.