Dolph Lund­gren klar för ”Aqua­man”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM:

Lund­gren ska spe­la Ne­reus, en un­der­vat­tenskung som vill dö­da Aqua­man.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att ti­tel­rol­len ska spe­las av Ja­son Mo­moa, ti­di­ga­re mest känd för rol­len som Khal Dro­go i fan­ta­sy­se­ri­en Ga­me of thro­nes. Ni­co­le Kid­man, Am­ber He­ard och Wil­lem Da­foe är ock­så kla­ra för fil­men som vän­tas få pre­miär i slu­tet av 2018.

Aqua­man, på svens­ka även känd som Vat­ten­man­nen, är en su­per­hjäl­te i DC:S uni­ver­sum – hans su­per­kraf­ter be­står bland an­nat i att sim­ma väl­digt fort och att kon­trol­le­ra havs­djur med hjälp av te­le­pa­ti. (TT)

Den svenske ac­tion­s­tjär­nan har fått en ny stor­films­roll. En­ligt Hol­ly­wood Re­por­ter är han klar för fil­men om se­ri­e­hjäl­ten Aqua­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.