Mor­ris­sey ställ­de in – igen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MUSIK: har drab­bats av häl­so­pro­blem och tving­ats stäl­la in fle­ra spel­ning­ar på sin på­gåen­de Usa-tur­né. En­ligt Ste­re­o­gum upp­ger Mor­ris­sey att han tap­pat rös­ten och därför in­te kun­de ge­nom­fö­ra två ut­sål­da spel­ning­ar i San An­to­nio och Tuc­son i vec­kan.

Fle­ra av spel­ning­ar­na på tur­nén är er­sätt­nings­kon­ser­ter för den brit­tis­ke po­par­tis­tens in­ställ­da tur­né från i fjol, då hans key­boar­dist kol­lap­sa­de in­nan en kon­sert.

Mor­ris­sey slog ige­nom i det iko­nis­ka ban­det The Smit­hs och sat­sa­de därefter på en so­lo­kar­riär. Se­nas­te al­bu­met World pe­a­ce is none of your bu­si­ness kom 2014. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.