Fak­ta:

GW:S mord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Helt nytt tv-pro­gram som sänds i TV4 i vår. Sex av­snitt är in­spe­la­de och pre­miärav­snit­tet vi­sas den 18 april. * I den förs­ta sä­song­en kom­mer Leif GW Pers­son att tit­ta när­ma­re på Lin­da Chen-fal­let, mor­den på Catri­ne da Cos­ta, Ul­la Höglund och Ma­ri­na Jo­hans­son samt de dubb­la dub­bel­mor­den på två par i Jön­kö­pings­trak­ten. * En­ligt Leif GW kom­mer en and­ra sä­song av GW:S mord att spe­las in i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.