Sju sä­song­er av pris­be­lönt se­rie

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Ef­ter sju sä­song­er sän­des det 92:a och sista av­snit­tet av den pris­be­lön­ta dra­ma­se­ri­en ”Mad men” 2015. Nu finns samt­li­ga sä­song­er att ström­ma. Hand­ling­en åter­speg­lar 1960-ta­lets re­klam­värld och har ta­git in­spi­ra­tion från verk­li­ga by­rå­er och re­kla­ma­re un­der en pe­ri­od som kal­lats ”Den kre­a­ti­va re­vo­lu­tio­nen”. Vi får bland an­nat föl­ja Don Dra­per (Jon Hamm), cre­a­ti­ve director på re­klam­by­rån Ster­ling Coo­per, och hans sek­re­te­ra­re Peg­gy Ol­son (Eli­sa­beth Moss). VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.