Stor­brand drab­bar många fö­re­ta­ga­re

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

SVÅRSLÄCKT: Minst ett ti­o­tal fö­re­tag och ett fem­ti­o­tal pri­vat­per­so­ner drab­ba­des när den gam­la gju­te­ri­bygg­na­den i hamn­om­rå­det total­för­stör­des nat­ten till tis­da­gen. En per­son greps i sam­band med bran­den och sit­ter an­hål­len, miss­tänkt för grov mord­brand.

Bild: PET­TER TARENIUS

VÄL SYN­LIG. Den kraf­ti­ga rök­ut­veck­ling­en gjor­de att bran­den syn­tes vi­da om­kring i Fal­ken­berg på tis­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.